KUMPULAN VIDIO HIKMAH INSPIRASI LENGKAP

 KUMPULAN VIDIO HIKMAH INSPIRASI LENGKAP


Disini Kami sajikan berbagai kumpulan vidio hikmah yang memberikan pemahaman untuk anda agar Hidup jadi Tentram. Selamat menyaksikan.


AL-HIKMAH - Adapun KUMPULAN VIDIO HIKMAH ini di Terbitkan Bertujuan  sebagai Media Dakwah Islami.Kata dakwah merupakan masdar (kata benda) dari kata kerja da'a yad'u yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Jadi, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah SWT sesuai garis akidah, syariat dan akhlak Islam.

Dalam perkembangannya, kata dakwah sering dirangkaikan dengan kata 'Ilmu' dan 'Islam', sehingga menjadi 'ilmu dakwah' dan 'ilmu Islam' atau ad-dakwah al-Islamiyah.

Tujuan utama dakwah yakni mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhai Allah SWT. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan dan perbuatan.


Dan Berikut ini Beberapa KUMPULAN VIDIO HIKMAH ,yang Bisa Ambil Hikmahnya ; 

Cari Vidio Hikmah 


Tampilkan Komentar
Sembunyikan Komentar

0 Response to "KUMPULAN VIDIO HIKMAH INSPIRASI LENGKAP"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel